Quen son?

Son Miguel González, tradutor e intérprete cualificado e multidisciplinar. Formeime en Vigo e en Londres, e traballo con clientes galegos e internacionais.

Dende novo, e na miña vida profesional e persoal, sempre prioricei a inmersión total no sistema cultural das miñas linguas de traballo.

Non só falo do consumo máis ou menos permanente de produción cultural (literatura, cinema, videoxogos), senón tamén, e máis importante: vivín durante moitos anos en diferentes cidades e países do Reino Unido. Relacioneime alí con multitude de persoas e institucións, e en multitude de contextos. Non me son estraños nen os recitais de poesía nen as relacións ca administración tributaria, e traballei como tradutor e intérprete tanto en hospitais, xulgados e inmigración como con grandes empresas e universidades.

Todo isto contribuiu ás miñas competencias comunicativas na lingua inglesa en múltiples rexistros (linguaxe científica e académica, xurídica, comercial, diplomática, literaria, administrativa…). E tamén por isto podes ter a garantía de que as miñas decisións de tradución van ser sólidas, informadas, profesionais e relevantes ao contexto comunicativo; evitando erros e con coñecemento de causa.

Actualmente vivo en Noia, e ademais de levar anos traducindo tamén teño anos de experiencia en lingüística computacional. Contacta comigo para saber como te podo axudar nas túas necesidades de tradución.

As miñas titulacións e certificacións profesionais

Tradutor e Intérprete Xurado Inglés-Español

Estou habilitado polo Ministerio de Exteriores e Cooperación para realizar traducións e interpretacións xuradas entre o inglés e o español, en calquera dirección.

Licenciado en Tradución e Interpretación ES(A)-EN(B)-DE(C)

Para min é un orgullo terme formado na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, con algúns dos mellores profesionais e académicos do país. Saín da FFT cunha visión totalmente transformada do mundo e da comunicación humana.

Estadía erasmus na Universidade de Bangor, Gales

Os montes verdes de Gwynedd son moi semellantes aos galegos, se ben nun tono diferente de verde, pero tamén é semellante o espírito da súa xente. O meu erasmus serviume para consolidar definitivamente a miña competencia lingüística e cultural en lingua inglesa, e tamén aproveitei para cursar o nivel elemental de galés, a lingua céltica máis falada do mundo. Despois de todo, canto máis se sabe das linguas do mundo, máis se sabe das propias.

Mestrado Universitario en Tradución e Paratradución

Este mestrado de investigación na Universidade de Vigo permitiume estudar a nosa disciplina dende diversas perspectivas académicas. A comprensión que gañei sobre os nosos procesos de traballo, tanto neste mestrado como na miña experiencia académica posterior, aínda me resulta valiosísima, e con frecuencia me serve para discernir prioridades e puntos de vista adecuados cando se presentan problemas complexos de tradución.

MA Interpreting, London Metropolitan University

Mestrado profesional cursado en Moorgate, na propia City de Londres. Alén das melloras técnicas que conseguín en interpretación, o coñecemento cultural e do entorno que me brindou foi igualmente valioso. Londres é un dos principais centros de poder do mundo occidental, e eu aprendín como fala. Durante este mestrado desenvolvín unha importante investigación no eido da interpretación comunitaria. Despois de cursar este título quedei en Inglaterra a traballar e vivir varios anos.

Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo

Título propio da Universidade de Vigo impartido exclusivamente por expertos en activo da península. Unha formación con énfase na práctica real e no coñecemento técnico das ferramentas.

O que din de min

Queres saber máis?

Descubre como podo axudarte nas túas necesidades.